Inledning        
Fysiken        
Forskningen       
    
HERA
acceleratorteknik
H1 detektorn
bilder (100k)
        

H1 i Lund       
       
               

 

 Forskningen - acceleratorteknik
 
acceleratorsteg - "kaviteter"
    
Elektronerna och protonerna cirkulerar i motsatt riktning i strålrör med högt vaccum. På sina ställen ges partiklarna en skjuts framåt i ett acceleratorsteg. Partiklarna passerar en elektromagnetisk potentialskillnad varvid de får en högre energi. Principen är densamma som för ett bildrör i en TV, fast i något större skala. 
 

nästa sida "H1 detektorn"