Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund     
      
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv  spridning
detektorutveckling
personal
                    

 

 H1 i Lund - azimutala jetasymmetrier
Träffytan för QCD-C och BGF-processerna beror på fem kinematiska variabler varav den azimutala vinkeln, phi, är en. Denna definieras i vilosystemet för utbytesfotonen och protonen som vinkeln mellan det plan som spännes upp av den inkommande och spridda elektronen och det plan som ges av de två partonerna från spridningsprocessen. Teorin för den starka växelverkan, QCD, förutsäger att träffytan för QCD-C och BGF har olika vinkelberoende. Träffytan för QCD-C processen har ett cos phi beroende på så att kvarken oftast sprids 1800 i förhållande till elektronriktningen och gluonen alltså emitteras i samma riktning. För BGF-processen har träffytan ett cos (2phi) beroende, vilket är detsamma för kvarken och antikvarken. Detta betyder att kvarken lika ofta sprids i 00 som i 1800 och detsamma gäller för antikvarken. Mätningen av detta vinkelberoende är en viktig test av QCD men det är också en av få signaturer för att skilja mellan QCD-C och BGF-processerna. 

nästa sida "protonens gluoninnehåll"