Inledning 
DESY

Fysiken    
Forskningen  
H1 i Lund 
DESY - Deutches - Elektronen - Synchroton
DESY området
  
DESY grundades 1959 och har med  laboratorierna i Hamburg och Zeuten förverkligat symbiosen mellan forskning i partikelfysik, vid den unika elektron-proton kollideraren HERA, och experiment vid den synkrotonljusälla som utgörs av den 4.5 GeV "starka" DORIS III ringen. På bilden visas även den tidigare lagringsringen för elektroner och positroner- PETRA, vilken nu fungerar som injektor till HERA. 
 

nästa sida "fysiken"