Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund           
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv spridning
detektorutveckling
personal
                                    
 H1 i Lund  - detektorutveckling
På hårdvarusidan bidrar Lundgruppen med designen och konstruktionen av ett muon-detektionssystem som finns placerat i detektorns framåtrikting sammt den trigger (utlösare) som är associerad med systemet. Gruppen är också fullt ansvariga för utvecklingen av ett komplett strålningsmonitor-system inom silicon vertex detektor projektet.  
      

nästa sida " Muonspektrometern