Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund           
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv spridning
detektorutveckling
personal
                            

 

 H1 i Lund  - diffraktiv spridning
I de vanliga ep-kollisionerna emitteras partiklar i hela vinkelintervallet mellan protonresten och de spridda partonerna genom det färgfält som spänns upp mellan dem. Vid HERA har en ny kategori händelser observerats i vilka inga partiklar produceras i ett vinkelområde kring protonresten. En möjlig förklaring till förekomsten av sådana händelser är att växelverkan sker med ett ofärgat objekt (här kallat pomeronen) i protonen. I detta fall kommer inget färgfält att spännas och protonresten förblir ofärgad. Dessa processer kallas diffraktiva processer. Genom att mäta partikelskurarna från spridningsprocessen kan rörelsemängdsfördelningen av pomeronens beståndsdelar bestämmas. Likaså kan man få information om huruvida pomeronen huvudsakligen innehåller gluoner eller kvarkar genom att studera den azimutala vinkelfördelningen hos partikelskurarna. 

nästa sida "detektorutveckling