Inledning    
Fysiken    
   
fenomenologi
e-p spridning
fotoproduktion/
inelastisk spridning
protonens stuktur
    
Forskningen 
H1 i Lund   
   
    

 

Fysiken - fotoproduktion och djupt inelastisk spridning 
Utbytespartikeln överför en viss bråkdel av den inkommande elektronens rörelsemängd. Om den av fotonen överförda rörelsemängden är liten så kan man betrakta fotonen som nästan reel och man pratar då om fotoproduktionsprocesses. Tar däremot fotonen en stor del av elektronens rörelsemängd har fotonen hög virtualitet och då kallas processerna djupt inelastisk spridning. 

nästa sida "protonens struktur