Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund           
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv spridning
detektorutveckling
personal
                                   

 

 H1 i Lund  - detektorutveckling

Muonspektrometern 

H1 detektorn innehåller en speciell muonspektrometer för att mäta högenergetiska muoner som emitteras i de kolliderande protonernas riktning. Den består av sex dubbla lager av stora spårkammare (driftkammare), tre före och tre efter en toriodmagnet. Spårkammrarna och deras utläsningssystem har byggts av Lund-gruppen tillsammans med en grupp från Universitetet iManchester. Av geometriska skäl är varje lager uppdelat i oktanter i azimutalled. Detektorerna har orienterats så att fyra lager mäter avståndet från strålaxeln, dvs den polära vinkeln, medan de övriga två mäter azimutalvinkeln. Totala antalet mätceller är 1520. Lägesupplösningen i varje mätpunkt är bättre än 200 mm, vilket med ett magnetfält på 1.5 Tesla i toroidmagneten svara mot en noggrannhet i mätningen av muonernas rörelsemängd på 24% för 5 GeV muoner och 36% för 200 GeV muoner. 


nästa sida " Märkning av muoner