Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund     
      
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv  spridning
detektorutveckling
personal
                    

 

 H1 i Lund - protonens gluoninnehåll
 
Mätningar av BGF-processer har möjliggjort den första direkta bestämningen av gluontätheten i protonen vars resultat uppvisar samma kraftiga ökning när gluonernas impulsandel minskar som observerats för protonens strukturfunktion. En jämförelse med förutsägelserna från de QCD baserade modeller som beskriver protonens strukturfunktion ger god överensstämmelse och därmed utgör den direkta mätningen en viktig test av QCD. Den konventionella QCD beskrivningen av partonernas dynamik innefattar inte den mättningseffekt vilken måste inträffa när partontätheten blir tillräckligt hög. I stället måste ett annat förlopp för partonavstrålning innanför protonen bli alltmer viktig. De första tecknen på den nya dynamiken har kanske redan observerats vid HERA och ett omfattande program finns för vidare studier.

nästa sida "diffraktiva processer"