Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund           
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv spridning
detektorutveckling
resultat
personal
                                         

 

 H1 i Lund  - detektorutveckling
Strålningsmonitorn  

Närmast kollisionspunkten i H1 detektorn finns en kiseldetektor som bestämmer koordinaterna för de elektriskt laddade partiklarnas banor med mycket stor precision. Kiseldetektorns prestanda kan drastiskt försämras om den utsättes för stora stråldoser. För att förhindra att så sker har Lund-gruppen utvecklat ett komplett strålningsmoniteringssystem som ger information om strålnivån alldeles intill kollisionspunkten. Systemet består av fotodioder som är monterade på små förförstärkarkort.  

Tolv sådana diodkort är fördelade kring detektorn. Utläsningssystemet producerar ett pulståg som är proportionellt mot strålningsnivån och kan handskas med räknehastigheter upp till 300 kHz per diod. Spektra över räknehastigheten är kontinuerligt uppdaterade och visas på en MacIntosh skärm. Flera parametrar, som tex villkoren för att ett alarm skall utlösas, kan ändras med hjälp av mjukvaran till systemet. Ett FADC-system möjliggör pulsanalys så att tröskelvärden kan optimeras. Räknehastigheter och alarmsignaler överföres till både experimentets skiftmanskap och maskinens operatörer. Om strålningsnivån överstiger det tillåtna måste i första hand maskinens operatörer justera strålarna och om detta inte går dödas strålarna och nya strålar måste injiceras.  
 

nästa sida "personal