Webkurs Fys225 - instruktioner

Home
Delphi Part 1
Delphi Part 2
Chapter 9 Part 1
Chapter 9 Part 2
- Utrustning - Capture - Encode - Synkronisering - Websidor
Utrustning Top
Utrustningen som används för inspelning av föreläsningarna är en digital videokamera (Panasonic NV-DS28EG). Föreläsaren bär på en myggmikrofon, med trådlös överföring till en mottagare ansluten till videokameran. Föreläsaren kontrollerar själv videokameran med hjälp av en fjärrkontroll.

Efter föreläsningen överrförs videon till en dator via firewire. Som dator används en PC med 600MHz processor, 60 Gb diskutrymme, och Windows 2000 Professional som operativsystem. Videon lagras som en AVI fil, och varje föreläsning på 45 minuter tar cirka 8 Gb diskutrymme.  AVI filen görs om till  realmedia format, som sedan synkroniseras med de transparanter som föreläsaren visat.

Programvaran som används är Adobe Premier 6.5 för överföring från videokamera till disk, och med RealProducer plugin för att producera realmedia filen. Syncomat 2000 används för att göra synkroniseringen mellan videon och transparanter, och den generar också websidor.

 
Capture Top
Stoppa i videobandet i videokameran, kontrollera att bandet är skrivskyddat. Överföring från videokamera till datorn görs med programmet Adobe Premier, det startas från startmenyn -> Programs -> Adobe Premier 6.5 -> Adobe Premier 6.5. Inställningen 48 KHz sampling bör vara ikryssad, annars välj den. Tryck OK. 

I menyn File väljs capture -> movie capture, vilket öppnar ett 'Movie Capture' fönster. Videokameran kontrolleras vi kontrollpanelen i detta fönster. Gör först rewind på bandet (<<). Avspelningen startas genom att trycka på (>), och sedan på O när man vill börja överföringen. Videon visas hela tiden under avspelningen i fönstret. Observera att under överföringen kan man inte göra något annat på datorn, då avbryts proceduren. När överföringen är färdig tryck på stopp, och man ombeds då ange filnamnet på filen. Välj något som berättar om innehållet på bandet, t.ex. ch9_part1. Filen lagras i katalogen H:\raw\current\  i AVI format.

 
Encode Top
Encoding, dvs omvandling av AVI filen till realmedia format görs med Adobe Premier. För att detta ska fungera har RealProducer  installerats.  RealProducer används som plugin av Adobe Premier. Först måste man lägga in AVI filen i Adobes timeline. Dubbelklicka på videoikonen i projektfönstret uppe till vänster. I video 'clip' fönstret som då öppnas finns en ikon i högra hörnet, Insert, när man klickar på den sätts videon  in i timeline i nedre delen av skärmen.

Gå därefter till menyn File, välj Export Timeline, och sedan Advanced Real Media export. Kontrollera att inställningarna är: 
Audio format = Voice only
Video quality = Normal motion video
Multirate sure stream = kryssad
Network = 28k modem och corporate LAN
Title = t.ex. Chapter X Part Y.
Output File: H:\fys225\<year>\chX_partY\rawmedia.rm, om katalogen inte finns skapa den.
width: 360 (höjden justeras automatiskt)
Klicka på OK.

Översättningen startar och tar cirka en timme.

Jag brukar även göra en fil med inställningen:
Single rate = kryssad
Network = corporate LAN
Output File: H:\fys225\<year>\chX_partY\rawmedia_lan.rm
 

Synkronisering Top
För att kunna synkronisera video med transparanter måste tiderna för byte av transparanter vara kända. För att få dessa tider måste man se videon m.h.a. RealPlayer och skriva ner tiderna. Det går bra att snabbspola videon nellan transparant byten. Dessa värden skrivs in i en fil, rawmedia.txt, i ett speciellt format:
 
Starttid Stopptid URL för transparant
u 00:00:00 00:02:17 URL\sld001.htm
u 00:02:17 00:03:22 URL\sld002.htm

Denna fil läggs i samma katalog som videofilen: H:\fys225\\chX_partY\rawmedia.txt

Websidor Top
Websidor för presentationen genereras med programmet SyncOMat.  Detta program fungerar bäst om transparanterna finns antingen i form av PowerPoint fil , eller som individuella gif-filer.  Här använder vi  gif-filer, som ska ha namn som imgNNN.gif, där NNN är löpnummer 0001, 0002, ... Dessa filer läggs  samma katalog som videofilen:  H:\fys225\<year>\chX_partY\imgNNN.gif.

Programmet startas från startmenyn -> SyncOMat. Under options -> preferences väljs i vilken katalog som föreläsningen finns. Övriga inställningar är förinställda.  Välj sedan NEW, och välj katalogen som skrevs in i preferences. Välj åter options -> Liberal Slide Names. Programmet letar då efter gif-filer i den valda katalogen. Välj återigen options -> More details. I det nya fönster som uppträder, ändra media directory till att vara samma som lecture directory.  Kryssa i web, om vi ska använda streamer server kryssa även i rutan för det. Eftersom vi  för tillfället inte använder streamer så låt den vara så länge. När vi är färdiga ska vi ha tre versioner, på CD (1), web baserat med (2) och utan (3) streamer server. Tryck nu på Publish, och man svarar Yes på alla frågor om att skapa och ta bort filer, samt att mediafilen innehåller video.

Två kataloger har skapats under H:\fys225\<year>\chX_partY\ : disk och web. Dessa kopieras till vår webserver : \\magica\home\quark.info\lectures\fys225\<year>\chX_partY\. Länkar läggs till i \\magica\home\quark.info\lectures\fys225\index.html.

Tag bort AVI filer som inte längre behövs.