Mästarklass i Partikelfysik 2018
- en heldag på Fysik i Lund

Nästa mästarklass i partikelfysik kommer att hållas
mandagen den 12 februari och torsdagen den 8 mars.

Den internationella mästarklassen är ett globalt arrangemang med mer än 10 000 deltagare från gymnasieskolor världen över. Eleverna spenderar dagen vid ett av mer än 200 deltagande forskningsinstitut från 46 olika länder som ger unga möjligheten att lära sig mer om partikelfysik och dess forskningsmetoder. Deltagarna får också pröva på att leta efter Higgspartiklar i riktiga data som samlats in med ATLAS detektorn vid LHC. Dagen avslutas med en videokonferens med deltagare från andra universitet och CERN då resultaten sammanställs och diskuteras. Under dagen medverkar också forskare inom partikelfysik från Lund som berättar om sin forskning. Inga förkunskaper krävs. Ny i 2018: I december 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution och deklarerade den 11e februari Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap. Denna dag ska ses som ett tillfälle att globalt fira lika medverkande och kvinnliga forskares bedrifter; Vi kommer att organisera en Masterclass i partikelfysik dit vi välkomnar elever av alla kön, men särskilt kvinnliga. Du får tillfället att bli fysiker för en dag, att analysera data och att tala med kvinnliga forskare vid Lunds Universitet och CERN.

Övningar

Eleverna kommer att få chansen att göra en spännande övning där de kommer att analysera verkliga LHC data som samlats in av ATLAS-detektorn och få praktisk förståelse för hur partikelfysik utförs. Eleverna får lära sig hur man kan identifiera de partiklar som skapas och hur man kan bestämma deras massa. De erhållna resultaten kommer sedan att jämföras med andra grupper runt om i världen i en videokonferens.

Lunch och fika

Vi bjuder in elever och lärare för en lunch, smörgåsar och läsk, efter morgonens föreläsningar. Vi bjuder också på fika under dagen.

Agenda

Se dagens agenda här: Agenda

Anmälan

Anmäl dig själv och elevgrupp (ange skola, antal elever och namn på eleverna samt önskemål om specialkost om möjligt) senast fredagen den 19 januari (12 februari mästarklass) 24 februari (8 mars mästarklass) till Caterina Doglioni och Johan Rathsman (Lund partikelfysik).

Länktips

Mer info om de internationella Mästarklasserna Mer info om de internationella Mästarklasserna i Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap
Nyheter från ATLAS-experimentet
Experimentell partikelfysik
Teoretisk partikelfysik