Lunds Universitet                Fysiska Institutionen
Forskning         Personal         Adress         Utbildning         Evenemang         Länkar

Experimentet ALICE på CERNVid LHC på CERN finns också ett experiment som koncentreras på kollisioner av atomkärnor vid extremt höga energier. Det är döpt till ALICE. ALICE är fortfarande på designstadiet och förväntas vara klart en liten bit in på 2000-talet. Här jobbar vi med samma detektorteknik som i experimenten WA98 och PHENIX. Den tekniken passar bra också för ALICE, där man väntar sig att så många som hundratusen nya partiklar ska bildas i en del av kollisionerna - den ger nämligen stor förmåga att skilja mellan olika partiklars spår efter kollisionen. I konstruktionen av ALICE används simulationsprogrammet GEANT. Så snart PHENIX är färdigt att startas kommer vi att allt mer koncentrera oss på experimentet på CERN.


Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: