Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Datorsimulerade kollisioner

När en atomkärna kolliderar med en annan vid mycket höga energier får man ett otroligt komplicerat resultat. Försök tänka dig hur det skulle se ut om du sköt hundra biljardbollar mot hundra andra biljardbollar, riktigt hårt. Vissa bollar skulle inte ens träffa varandra, medan en del skulle gå sönder vid krocken och både bitar, hela bollar och trasiga bollar skulle flyga åt alla håll. Ännu rörigare än så är det då atomkärnorna träffar varandra - och så ska vi försöka hålla reda på vilka bitar som bildas och var de blir av, under den bråkdel av en sekund då det hela händer...

För att underlätta tolkningen av de resultat som man registrerar vid en kollision så har man skapat en hjälp som kallas "event generators". De är ett slags datorsimulerade experiment. I specialdesignade datorprogram matar vi in uppgifter om vilka partiklar som ska krocka, hur hårt, i vilken vinkel, vad vi tror kommer att bildas, hur mycket och massor av andra fakta. Programmet gör sedan beräkningar och "skapar" troliga resultat av kollisionen.

När datorprogrammet har simulerat en kollision kan vi analysera den på samma sätt som vi hade gjort om den varit äkta. Sådana här simulerade experiment kan också användas då man planerar och bygger nya detektorer.Simuleringsprogrammen döps ibland efter karaktärer inom litteraturen och mytologin. Två av de mest använda programmen kallas FRITIOF och VENUS. FRITIOF är utvecklat här i Lund.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: