Lunds Universitet                Fysiska Institutionen
Forskning         Personal         Adress         Utbildning         Evenemang         Länkar

EMU01 ExperimentetEMU01 är ett experiment i liten skala där man använder en teknik som kallas kärnemulsion. Emulsion är det ljuskänsliga skiktet på filmen i kameror, det som svärtas då det träffas av ljus. I experiment med kärnemulsion använder man ett mycket tjockare skikt och det träffas inte av ljus, utan av laddade partiklar. När de passerar igenom skiktet lämnar de tredimensionella spår efter sig, och när man framkallar filmen färgas spåren svarta medan resten av filmen blir genomskinlig. Sedan kan man undersöka spåren i mikroskop.Figuren här ovanför är en skiss över en emulsionskammare där en kollision mellan två blykärnor har lämnat avtryck i kammaren. Som mest har man på det här viset hittat nästan tvåtusen nyskapade partiklar efter en kollision mellan blykärnor! Ungefär tjugo olika grupper runt om i världen, bland dem en här i Lund, deltar i det här experimentet som har pågått i tio år.Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: