Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

GEANT

Experimenten där man studerar så kallade ultrarelativistiska tungjonskollisioner är mycket komplicerade. Man undersöker vad som händer vid kollisionen med hjälp av flera olika detektorer. Experimenten är väldigt dyra att genomföra, så det är viktigt att vi redan vid konstruktionen av en ny detektor kan undersöka hur den kommer att fungera när den väl är färdig. Det är som när man designar en ny bil - man bygger ju inte bara på måfå och ser hur det blir, utan man använder datorer först för att simulera krockar, halka, luftmotstånd vid höga hastigheter och en massa annat.

CERN har man utvecklat ett speciellt simulationsprogram som hjälper till med det här. I programmet matar man in alla fakta om detektorerna som ska tillverkas och startar sedan ett av de virtuella experimenten. Då kan simulationsprogrammet, som kallas GEANT, följa varje partikel i låtsaskollisionen och se vad som händer då partiklarna träffar detektorerna. Den simulerar varje detektors reaktion och registrerar alla data precis som om experimentet varit verkligt. På så vis kan GEANT svara på frågor som "Vore det bra att flytta detektor X tjugo centimeter till vänster?" eller "Vilka partiklar bildas då kärnorna träffar till exempel detektorns metallfästen, så att vi kan räkna bort den effekten från våra slutresultat?".


När experimentet väl utförs på riktigt och man arbetar med verkliga data är GEANT en viktig hjälp för att förstå resultaten. Till vänster ser du GEANT:s bild från en av simulationerna av partiklars passage (röda spår) genom magneten och några detektorer i WA98-experimentet. Strålmålet sitter i den nedre vänstra delen av figuren.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: