Lunds Universitet                Fysiska Institutionen
Forskning         Personal         Adress         Utbildning         Evenemang         Länkar

Åskådare och deltagareNär två atomkärnor kolliderar är det viktigt hur de träffar varandra. Resultatet blir helt enkelt olika beroende på hur stor del av kärnorna som stöter i varandra - precis som när två bilar krockar; resultatet blir ju helt annorlunda om bara stänkskärmarna nuddar varandra, jämfört med om bilarna frontalkrockar. De delar av kärnorna som inte deltar i kollisionen kallas åskådare, de bitar som kolliderar kallas deltagare.

Forskarna är mest intresserade av kollisioner där deltagarna utgör en stor del, eftersom det lättare bildas ett kvark-gluonplasma då. Det finns inget sätt att mäta direkt hur "träffytan" vid kollisionen var, men man kan bedöma på ett ungefär utifrån hur många partiklar som avges vid kollisionen. De flesta avgivna partiklarna kommer från deltagarna. Åskådarna påverkas i stort sett inte, utan fortsätter i samma riktning som kärnan hade innan kollisionen.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: