Lunds Universitet                Fysiska Institutionen
Forskning         Personal         Adress         Utbildning         Evenemang         Länkar

PHENIX, ett experiment på Brookhaven

Syftet med PHENIX experimentet (Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) är att kombinera de olika tecken som man förknippar med ett kvark-gluonplasma, för att en gång för alla kunna bevisa att det existerar.

I PHENIX använder man en hel mängd olika detektorer och vi från Lund hjälper till att konstruera en av dem (de s.k. padkammarna). Just den detektorn ska användas för att återskapa spår som lämnas av de laddade partiklar som bildas i kollisionen. Vi jobbar med en helt ny teknik som baseras på något som kallas chip-on-board-elektronik. Det betyder att man monterar datorchipen "nakna" på elektronikkorten, istället för att sätta dem i en sockel. På så vis slipper man en massa störande material och får med bara den intelligenta delen av chipet. Såhär har man gjort länge inom elektroniken, till exempel i digitala armbandsklockor, men i högenergifysiken experimenterar man med det för första gången.De olika delarna i PHENIX håller just nu på att utvecklas och testas. Alldeles färsk information får du på PHENIX hemsida. Samtidigt som detektorerna tillverkas utvecklar man ett stort antal datorprogram som behövs för att bearbeta allt material som kommer fram. De kommer att vara färdiga och testade nästa höst då vi startar experimentet.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: