Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Kvark-gluonplasma


Man tror att universum i det första skälvande ögonblicket bestod av något som kallas kvark-gluonplasma. Det här plasmat är något som fysiker idag är väldigt ivriga att undersöka. Om vi visste mer om det skulle vi, över tio miljarder år efter universums födelse, kunna beskriva i detalj vad som hände några bråkdelar av en sekund efter The Big Bang!

Alla partiklar som har undersökts experimentellt (utom leptonerna) har visat sig bestå av antingen tre kvarkar eller en kvark och en antikvark. Man har länge försökt hitta fria kvarkar, men hittills har ingen lyckats. Fria kvarkar skulle lättast kunna upptäckas genom sin elektriska laddning som är en eller två tredjedelar så stor som den hos en elektron.

Normalt kan inte kvarkar frigöras från de större partiklarna. Det behövs enormt höga temperaturer och stor densitet för att kvarken ska lossna. Sådana förhållanden kan man få när två atomkärnor kolliderar vid väldigt höga energier - resultatet av deras kollision kan bli ett kvark-gluonplasma. Plasmat kan liknas vid en ärtsoppa där ärtorna, kvarkarna, binds samman av soppan, gluonerna, istället för att sitta grupperade i små "klickar" (hadroner) som de normalt gör.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: