Lunds Universitet                Fysiska Institutionen
Forskning         Personal         Adress         Utbildning         Evenemang         Länkar

WA98 Experimentet

Genom det här experimentet försöker man finna säkra bevis för att kvark-gluonplasman finns. Ett sätt att få reda på det är att se om antalet producerade fotoner vid en kärnkollision blir större än väntat. Problemet är att de flesta nybildade fotonerna kommer från neutrala pioner som brutits ner och det är väldigt svårt att upptäcka hur många av fotonerna som kommer från den här nedbrytningen och hur många som blivit till på annat sätt. För att det över huvud taget ska vara möjligt måste man ha flera olika detektorer som alla spelar olika roller i undersökningen av partiklarna. Alla detektorernas information sammanställs så att man får en mer heltäckande bild.Här ovanför ser du en schematisk bild av de olika detektorerna. WA98 användes för sista gången hösten 1996. Analysen av all mätdata pågår för fullt.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: