Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Similar text in English is found here.

Ny form av materia observerad?

Vid Brookhaven National Laboratory (BNL) anordnar man den 18 juni 2003 ett kollokvium där man inför inbjudna massmedier annonserar nya intressanta rön från de första experimenten vid den nya partikelacceleratorn RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider). Mycket talar för att det är det länge eftersökta Kvark Gluon Plasmat som visat sig på ett sätt som får sägas vara det hittills tydligaste. Presskonferensen finns tillgänglig på www.bnl.gov.

Läs mer här.

Brookhaven-laboratoriet sett ovanifrån. RHICs acceleratorring med 3.2 km i omkrets syns tydligt överst på bilden.


    Last Updated: