Lunds Universitet                Fysiska Institutionen
Forskning         Personal         Adress         Utbildning         Evenemang         Länkar

Ur QGP-soppan kan ju inga kvarkar slippa ut. Bara genom att kvarkar kombinerar med andra kvarkar i färglösa par eller tripplar kan systemet återgå till det normala. Detta är reaktionens sluttillstånd och uppnås efter det att det heta och täta systemet expanderat och kylts av vilket, tar i storleksordningen 10-22 sekunder. De partiklar (hadronerna med sina kvarkar) som fysikerna kan detektera, är de som bildats i denna slutfas av processen. Nedbromsade kvarkar, som skulle ha resulterat i jets, leder till undertryckning av högenergetiska partiklar i mätningarna (punkt 1).

Man kan resonemangsmässigt förstå att ett dubbelriktat jet-event som sker nära ytan i QGP volymen borde kunna ge en observerbar jet i ena riktningen (passerar lite QGP) och en kraftig undertryckning i den andra (passerar mycket QGP). Sådana enkelriktade jets ingår i de rapporterade observationerna (punkt 2).

Resultaten kom egentligen fram redan vid experiment under 2002 då guldkärnor kolliderade med varandra. Detta har väckt mycket intresse sedan dess. Att man nu slår på stora trumman beror på att vid årets just avslutade experiment gjordes en referensmätning med en mycket liten kärna, deuterium (en proton och en neutron) mot guld. Resultatet var slående. Högenergetiska partiklar och dubbelriktade jets uppträder på ett sätt som går att härleda tillbaka till individuella nukleon-nukleon kollisioner med vissa kända mediumeffekter. De anomalier man ser vid guld-guld kollisioner fanns alltså inte för deuterium-guld kollisioner. Detta tolkas som att mediet då är normalt. Eftersom man inte väntar sig kompression till Kvark Gluon Plasma med en så liten kollisionpartner som deuterium, styrker detta åsikten att de observerade effekterna är en följd av just ett komprimerat och hett system.

Är det då det ultimativa beviset för Kvark Gluon Plasmat man ser? Många anser det och man kan med fog säga att det är det hittills mest övertygande beviset tack vare de tydliga signalerna och att det stämmer väl med QGP-förutsägelserna. Man kan dock inte säga att alla andra möjliga förklaringar ännu har testats. Egentligen finns det för tillfället inte många förklaringsalternativ men erfarenheten säger att när tydliga och intressanta mätresultat presenteras, kommer också en mängd olika förklaringshypoteser på bordet som alla måste prövas.

<    1    2    3    4    5    >   
Faktarutor         Tillbaka


    Last Updated: