Fysiska institutionen Lunds universitet English
Gå direkt till:

Partikelfysik

ATLAS experiment Vilka är materiens minsta beståndsdelar och vilka krafter verkar på dem? Partikelfysiken studerar de grundläggande principer som styr vår värld; krafter och beståndsdelar. Denna förståelse formuleras matematiskt i teorier (tidigare kallat naturlagar). Förståelsen utvecklas genom experimentella studier, utveckling av teorier och modeller. Idag beskrivs vår förståelse med stor noggrannhet av Standardmodellen, men som man vet är ofullständig. Vi undersöker Standardmodellens förutsägelser och söker en mer komplett förståelse bortom Standarmodellen. Detta görs i internationella experimentella samarbeten. Idag görs dessa experiment huvudsakligen vid den Stora Hadronkollideraren "Large Hadron Collider" (LHC) på CERN.

Avdelningen deltar i experimenten ATLAS och ALICE vid LHC. Vi deltar också i PHENIX vid tungjonskollideraren på Brookhaven i USA. För framtiden utvecklas uppgraderingar av LHC experimenten och detektorer för en framtida e+e- kolliderare CLIC, ILC.

Ytterligare ett område vi är aktiva i är e-Science, som utvecklats för behoven av LHC experimenten. Avdelningen utvecklar distribuerad databehandling, såsom NorduGrid ARC programvaran.

Partikelfysik, LU, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 77 06