Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund     
      
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv  spridning
          

 

 H1 i Lund
 
fysicum i Lund
 

Lundagruppen är huvudsakligen involverade i forskning kring fysik med partikelskurar i djupt inelastiska spridningsprocesser. Denna analys ger en bra test av QCD. Den är basen för studier av fundamentala fysikaliska frågor som bestämningen av den starka kopplingskonstanten -s, bestämningen av protonens gluondensitet, samt studier av den diffraktiva processens ursprung. 


nästa sida "partikel-skurar"