Fedotov Club

Symbolical club of players, who scored 100 and more goals in official games (incl. National Team matches, Eurocups, USSR championship and USSR Cup). Named after Grigory Fedotov, who was the first USSR player to score 100.

Translation thanks to Aleksandr Nikolaev, Aleksandr.Nikolaev@ksu.ru

 NameNational
Team
EurocupsUSSR
League
USSR
Cup
Total
1. O.Blokhin442621121302
2. N.Simonyan12014523180
3. A.Ponomaryov00 15316 169
4. O.Protasov295 1257 166
5. Val.Ivanov260 12512 163
6. S.Soloviyov00 14418 162
7. E.Markarov012 12916 157
8. R.Shengeliya1019 1208 157
9. S.Rodionov817 1197 151
10.E.Streltsov253 10014 142
11.G.Husainov44 11519 142
12.G.Fedotov00 1329 141
13.A.Gogoberidze10 1286 135
14.S.Salnikov110 10122 134
15.E.Kaloyev00 11715 132
16.Yu.Gavrilov1318 9110 132
17.K.Beskov00 10621 129
18.F.Cherenkov1815 895 127
19.B.Paichadze00 10619 125
20.O.Kolayev10 1194 124
21.V.Bobrov50 9719 121
22.V.Voroshilov10 1068 115
23.G.Kondratiyev411 837 114
24.A.Yakubik03 1059 114
25.V.Gazzaev77 8911 114
26.S.Metreveli120 8417 113
27.H.Oganesyan82 9310 113
28.A.Banishevski190 8111 111
29.N.Demetiyev00 9119 110
30.G.Nodiya55 937 110
31.S.Andreyev132 8213 110
32.A.Grinin00 8920 109
33.V.Kazakov40 1014 109
34.E.Malofeyev60 1001 107
35.D.Kipiani910 7810 107
36.V.Nikolayev00 8323 106
37.A.Il'yin160 846 106
38.G.Krasnitski10 1023 106
39.G.Gusarov40 9111 106
40.V.Starukhin03 8419 106
41.B.Abduraimov00 969 105
42.M.Sokolovski05 8711 103
43.V.Dyomin00 8616 102
44.V.Kolotov226 6212 102
45.V.Fedotov40 925 101
46.L.Buryak1114 6313 101


Comments to : Oxana Smirnova, oxana@quark.lu.se