Evert Stenlund, HOME

Evert Stenlund

Email : <evert.stenlund@hep.lu.se>Kursinnehåll; Vågrörelselära och Optik FYSA11
Formelblad Vågrörelselära
Formelblad Optik
Svar till valda exercises
Spalter, excel
Gammal tenta våg
Gammal tenta optik
Lösningar till exercises våg
Lösningar till exercises optik
Scheman FYSA11