Inledning         
Fysiken         
Forskningen 
        
HERA
acceleratorteknik
H1 detektorn
bilder
  

H1 i Lund        
        
                

 

 Forskningen - H1 detektorn
 
H1 detektorn installeras (för storlek se arbetare med hjälm)
     
H1 detektorn är placerad i norra experimenthallen djupt under markytan för att minska den kosmiska strålningen. Detektorn består utav ett antal mindre detektorer som samlar in olika delar av den information som läses ut varje gång elektronerna och protonerna kolliderar. Detta sker med en frekvens på 10 MHz. Varje kollision generar 3 Mbyte information, vilket innebär 3 Terabyte (1012) per sekund. Då detta är en orimlig mäng data att hantera sållas den intressanta delen av informationen ut i flera steg, varvid den slutliga informationen har reducerats till 125 kbyte med en frekvens på 5 Hz. 

nästa sida "bilder"