Inledning        
Fysiken        
Forskningen        
HERA
acceleratorteknik
H1 detektorn
bilder (100k)
  
H1 i Lund      
      
              

 

 Forskningen - HERA
 
Hera tunneln
   
För att studera protonens inre struktur kollideras elektroner och protoner vid höga energier. Partiklarna acceleras i den 6.3 km långa HERA tunneln till hastigheter nära ljusets. I följande text presenteras HERA och H1-experimentet i ord och bilder.  

nästa sida "acceleratorteknik"