Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund     
      
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv  spridning
detektorutveckling
personal
resultat
                 

 

 H1 i Lund
 
fysicum i Lund
 

Lundgruppen är huvudsakligen involverade i forskning kring fysik med partikelskurar i djupt inelastiska spridningsprocesser. Produktionen av partiklar kan utnyttjas för olika testere av teorin för den starka växelverkan, kvantkromodynamiken (QCD). Denna typ av processer möjliggör dessutom en bestämning av den starka kopplingskonstanten, s, en direkt mätning av protonens gluondensitet, samt studier av den diffraktiva processens ursprung. 


nästa sida "partikel-skurar"