Inledning   
Fysiken   
  
fenomenologi
e-p spridning
fotoproduktion/
inelastisk spridning
protonens struktur
  
Forskningen
H1 i Lund  
  
   

 

Fysiken - att testa en teori 
 
 
Teoretiker i arbete...
  
  

Experiment inom partikelfysik förbereds genom grundliga teoretiska studier. Detektorernas uppbyggnad optimeras genom att simulera de fysikaliska processer som man avser att mäta med hjälp av Monte Carlo (MC) - slumptalsgeneratorer som är baserade på rådande teoretiska modeller. Under analysskedet används MC generatorerna för att fastställa vilka "snitt" som kan göras i olika fysikaliska paramtetrar för att förstärka signalen (de "önskade" fysikprocesserna) och undertrycka  bakgrunden. Med MC generatorerna kan också jämförelser mellan teoretiska modeller och experimentella data geomföras  vilket kan leda till vidareutveckling av teorin.  
Läs mer - fenomenologi


nasta sida "fenomenologi"