Inledning    
Fysiken    
   
fenomenologi
e-p spridning
fotoproduktion/
inelastisk spridning
protonens struktur
        
Forskningen 
H1 i Lund   
   
    

 

Fysiken - elektron proton spridning 
Spridningsprocesserna sker genom utbyte av kraftförmedlande partiklar. Vid låga energier dominerar fotonutbyte (elektromagnetisk växelverkan) medan utbyte av Z0 och W partiklar (svag växelvrkan) blir viktiga då kollisionsenergin ökar. I de fall utbytet sker med fotoner eller Z0  partiklar pratar man om neutral ström och eftersom ingen laddning utbytes i dessa processer kommer den spridda elektronen att bevara sin identitet. Vid utbyte av en W partikel sker växelverkan genom laddad ström och då kommer elektronen att omvandlas till en neutrinopartikel genom att W partikeln för bort elektronens negativa laddning.  

nästa sida "fotoproduktion och djupt inelasitskspridning"